Institutii si organizatii existente in comuna Mastacani


Politia Posta Caminul cultural
     
Scoala Biblioteca Caminul de batrani

Informatii

Date contact  Primarie:
Telefon 0236/346503
Tel/Fax 0236/346576
Fax 0236/346980
Mail mastacaniprimarie@yahoo.com
Cod postal 807190
Com. Mastacani, Jud Galati